Repair Café Duisburg

Repair Café Duisburg
Landwehrstraße 55
Duisburg

Kommende Veranstaltungen
  • Freitag | 26. Januar 2018 | Repair Café
  • Freitag | 28. September 2018 | Repair Café
  • Freitag | 26. Oktober 2018 | Repair Café
  • Freitag | 30. November 2018 | Repair Café